Långsam uppdatering av CSS

Ibland sker det att uppdateringen av style.css går väldigt långsamt. Det kan ta flera minuter innan ändringar visas på sidan. Det är irriterande eftersom man vill se effekterna av en ändring omedelbart. Jag tror att det beror på att servern har cachat sidan. Felet verkar inte ligga i browsern.

Jag har löst problemet genom att lägga till

?t=[timestamp]

i header.php här:

<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo("stylesheet_url"); ?>?t=[timestamp]" type="text/css">

Ett annat sätt att lösa problemet är att lägga in

 ?<?php echo time(); ?>

på samma ställa.

Det ska sägas att detta inte är en långsiktig lösning. Så ta bort den delen när sidan ska gå live.

Vi/vim-kommandon

Bra vi/vim-kommandon att använda. Här finns ett cheatsheet.

För att komma in i kommandoläge:

ESC + :

För att komma in i insertläge:

i

Kommandon:

w – spara

wq – spara och avsluta

q! – spara inte

Flytta pekare

h – vänster

l – höger

j – upp

k – ner

längst ner i filen – G

längst upp i filen – gg

A – flyttar markören till sista karaktären i en rad.

I – flyttar markören till första karaktären i en rad.

Ta bort

x – ta bort enskild tecken

dd – tar bort en hel rad

dG – tar bort allt nedanför markören.

Redigera text

o – ny rad

Fixa indentering

Detta är just nu mitt favoritkommando. Tänk dig att indenteringen är helt knasig och felaktig, istället för att för hand gå igenom å fixa det så kan du göra följande.

Först ställ markören längst upp på dokumentet (gg). Därefter skriv =G
Då fixas indenteringen automatiskt.

Söka

Sätt 1

I kommandoläge:

/dinsökning

Klicka sedan på n för att se nästa sökresultat, och N (stor bokstav) för att se föregående sökresultat.

Sätt 2

I kommandoläge placera markören på det ord du vill söka efter. Klicka sedan på *, och du transporteras automatiskt till nästa tillfälle där det ordet använts.

Kopiera

För att kopiera inom VIM.

1. Gå in i kommandoläga.

2. Placera markören där du vill började kopiera.

3. Klicka v och markera området som du vill kopiera.

4. Klicka y för att kopiera och d för att klippa ut.

5. Klicka p för att klista in.

För att kopiera utanför vim.

1. Markera texten du vill kopiera.

2. Klicka +y

3. Gå till de dokument där du vill klistra in och kör Crl+p.

Split window

Ibland kan det vara effektivt att ha två dokument uppe i samma fönster. Om man till exempel redigerar en css och html-dokument samtidigt.

För att öppna ett nytt dokument
:split filename
Till exempel:
:split css/style.css

För att göra så att fönstrena blir 50% vardera. Använd kommandot:
ctr-w och snabbt däreftet =
alltså ctr-w =

För att gå mellan fönster används kommandot
ctr-w

Här är en bra guide för split window kommandon.

Hur man gör en child-theme i wordpress

I den här guiden ska vi se hur man gör ett child-tema i wordpress. I denna guide utgår vi ifrån att parent-temat heter Fashionistas.

1. Ladda ner och aktivera det tema som du vill ska utgöra parent-temat för ditt child-tema.

2. Skapa en mapp på servern där sidan ligger. Mappen skall ligga under /wp-content/themes. Namnge mappen något i stil med fashionistas-child, så att du minns vilket tema ditt child-tema är baserat på.

3. Kopiera parent-temats style.css-fil. Den ligger i wp-content/themes/namn-på-parent-tema/style.css.

  • Om du har loggat in på din webbserver via ftp så kan du kopiera ner style.css med ftp-kommandot:
    get style.css

    Filen style.css kommer då att sparas i mappen du befinner dig i på den lokala datorn.

Öppna filen style.css. Det kommer då att se ut ungefär så här:

/*Theme Name: Fashionistas

ChildTheme URI: http://athemes.com/theme/fashionista

Author: aThemes

Author URI: http://athemes.com

*/

4. Ändra namnet på temat. Lägg till texten Template: fashionistas.

5. Gå därefter till mappen /wp-content/themes/parent-tema-namn-child som du nyss skapade. Skriv in ftp-kommandot:

put style.css

6. Skapa filen functions.php och lägg in följande text:

<?php
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'theme_enqueue_styles' );
function theme_enqueue_styles() {
    wp_enqueue_style( 'parent-style', get_template_directory_uri() . '/style.css' );

}
?>

Om du har fler än ett .css-fil så läs mer här.

7. Gå in i dashboarden till din hemsida och gå till teman, och klicka sedan på aktivera tema.