Screen-reader friendly

Samling av info som gäller hur man gör en hemsida screen-reader friendly. För att alla ska kunna ta del av din hemsida.

IMG

Bilder.

<img src="bild.jpg" alt="Bild på katt"> 

Kom ihåg att alltid skriva ut alt eftersom det är viktigt för synskadade. Synskadades hjälpmedel läser upp vad som står i alt-attributet.