JQuery på lokal dator

JQuery är, som jag förstått det, ett javascripsbibliotek. För att en hemsida ska kunna använda sig av biblioteket måste det laddas ner. Ett sätt är att ladda ner det till datorn eller till servern. Det andra sättet är att låta biblioteket laddas ner från google.

Att låta biblioteket laddas ner från google medför flera fördelar, här är de två främsta:

1. Eftersom google har ett nätverk av servrar runt om i hela världen så kommer nedladdningen av biblioteket sannolikt gå fortare om det sker via dom, istället för min server. Om en chilenare vill gå in på min hemsida måste de ladda ner biblioteket från min server i Sverige, men om jag använt mig av googles hosting så skulle de ladda ner informationen från en server som antagligen står närmare Chile.

2. Den andra fördelen har å göra med caching. Sidbesökaren har kanske redan cachat biblioteket vid besök av en annan sida. I så fall behöver hen inte ens ladda ner biblioteket, vilket gör att sidan laddas ännu snabbare.

I html-koden skall ordningen vara följande: först länk till CSS, sedan http-länk till jQuery-biblioteket, och därefter länk till det lokala scriptet. Biblioteket måste först hämtas innan det lokala scriptet kan förstås. Om det är motsatta så kommer inte skriptet känna till funktionerna.

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>

<script src="script.js" type="text/javascript"></script>

Bra bashkommandon

Allmänt
win; stoppar tidigare commando
# – betyder kommentar

Söka

Söka igenom filer efter specifikt ord. -R betyder att den söker rekursivt, alltså går igenom undermappar.

grep -R [ord] /Users/davocomp/mapp

Exempel: grep -R hejsan /Users/davocomp/mapp

Ett annat sätt att söka är att använda find.
find ~/dinMapp -iname “*ord*”
Detta gör att du söker i mappen dinMapp, -iname gör att du söker stora och små bokstäver. * är en wildcard innan och efter sökningsordet.

Öppna application
på mac är det:
open -a namnpåapplication

Stänga applicationer
osascript -e ‘quit app “APPLICATIONNAME”‘
Exempel: osascript -e ‘quit app “Calendar”‘

Ett annat är att hitta applicationens PID å sen stänga genom det.
det kan göras genom kommandot
pgrep Safari
eller ps -ax | grep Safari
sedan kill 467
eller tillsammans:
kill `pgrep 456`
ett annat sätt är att köra följande kombination
pgrep Skype | xargs kill

TOP
För att visa vilka processorer som är aktiva så kan man använda top.
För att se vilka processer som kostar mest så använd:
top -o cpu

Kopiera
cp namnpafil namnpakopieradfil
cp /plats/fran/var/filen/Finns.tx /till/plats/du/vill/kopiera

Ta bort
rm namnpåfil
rmdir namnpåmapp

Lista filer
ls
la
ls -S För att sortera efter size.

Ladda ner
curl är ett bra sätt att ladda ner sidor
curl http://www.dn.se
om du sedan vill spara hela html-dokumentet i en fil så gör du
curl http://www.dn.se >> namnpåfil
om du vill söka igenom filen och bara spara de rader som berör något specifik så kan du använda:
curl http://www.dn.se | egrep sökning >> output
För att ta bort alla filer och mappar som finns i en mapp använd följande kommando med stor försiktighet. Det krävs sudo för att köra det. Och om du använder det fel, å tar bort hela filsystemet så är datorn körd.
rm -rf namnpåmapp

Skapa ett helt directory tree med ett kommando
Extremt användbart.
mkdir -p public/{js,css} data views/{controller,views}
Detta kommando kommer alltså skapa ett träd som ser ut som följande

public|
———js|
———css|
data|
view|
——-controller
——-views

Ta bort funktion i child-theme

1. CSS

Ett sätt. Antagligen det vanligaste är helt enkelt att gå in i style.css och skriva ut, som exempel:

.author.vcard {

display: none;

}

Vilken kod som skall ändras hittas enklast genom att använda firefox-tillägget firebug som hittar css-taggarna hos olika element på hemsidor.

Negativa: Skripten körs fortfarande. Så hemsidan går inte nödvändigtvis snabbare, bara för att man tar bort CSS.

2. Importera filen och sedan ändra den.
Negativa: Man får inte tillgång till tema-uppdateringarna.

3. Skriva ut funktioner i functiones.php. Här finns en bra förklaring. Filter å sånt.
Fördel: DÅ kan man uppdatera temat utan att behöva göra om ändringarna.

FTP-kommandon

Lista på FTP-kommandon att känna till. Här finns fler kommandon.

cd, ls -la , pwd och andra vanliga *nix-kommandon fungerar.

get – För att hämta filer från remote-dator. Ex. get fil1

put – För att skicka fil till remote-dator: put fil1

mget – För hämta flertal filer. Ex. mget fil1 fil2 fil3. För att snabbt ta hem filer är det smart att först inaktivera prompt-läget genom kommandot: prompt. Och sedan köra kommandot mget *. Då laddas alla filer i mappen ner automatiskt.

mput – För att ladda upp flertal filer. Ex. mput fil1 fil2 fil3. mput * fungerar här också. Glöm inte att inaktivera prompten innan.

mkdir – skapa en mapp

rmdir – ta bort mapp

del – för att ta bort fil ex. del fil1

mdel – ta bort flera filer. Ex. mdel fil1 fil2 fil3

prompt – för att inte bli för förfrågad för varje fil som du vill ta bort, ladda upp, ladda ner. Ex: prompt [enter] mdel fil1 fil2 fil3.

Radera rekurisvt

För att ta bort alla filer i en mapp och alla filer som finns i den mappen så behöver man ladda ner lftp. Ftp verkar inte kunna göra det.
Så för att ladda ner lftp behöver du homebrew om du har mac. Om du har homebrew så kan du först köra:

brew doctor
brew update
brew install lftp

När lftp är nerladdat och installerat så loggar du in på följande sätt:

lftp
open -u user,password -p 21 adress

Exempel

lftp
open -u mittanvändarnamn,losenord -p 21 189.76.177.13

Sedan kan du använda kommandot: rm -r mappnamn för att rekursivt.

Långsam uppdatering av CSS

Ibland sker det att uppdateringen av style.css går väldigt långsamt. Det kan ta flera minuter innan ändringar visas på sidan. Det är irriterande eftersom man vill se effekterna av en ändring omedelbart. Jag tror att det beror på att servern har cachat sidan. Felet verkar inte ligga i browsern.

Jag har löst problemet genom att lägga till

?t=[timestamp]

i header.php här:

<link rel="stylesheet" href="<?php bloginfo("stylesheet_url"); ?>?t=[timestamp]" type="text/css">

Ett annat sätt att lösa problemet är att lägga in

 ?<?php echo time(); ?>

på samma ställa.

Det ska sägas att detta inte är en långsiktig lösning. Så ta bort den delen när sidan ska gå live.