Problem med subdomän och Cloudflare

Om du har en domän och en subdomän och domänen är kopplad till Cloudflare så kommer subdomänen att sluta att fungera. För att lösa det så måste du lägga till subdomänen i cloudflare. Gör så här.

1. Logga in på cloudflare å klicka på huvuddomänen.

2. Klicka på ikonen för DNS.

3. Nu har du två alternativ för att koppla subdomännamnet.
a. Välj CNAME i listan till vänster. Där lägger du till subdomännamnet.
b. Lägg till A i listan till vänster, sedan subdomännamnet, å sedan IP-adressen. IP-adressen kan du hitta längre ner på sidan. Där huvuddomännamnet presenteras med tillhörande IP-adress.

Så var det klart. Här hittar du Cloudflares guide.

Koppla upp en sida mot cloudflare

1. Skapa ett konto på cloudflare.com om du inte redan har ett. Logga in där.

2. Skriv in domännamnet (www.exempel.se). Då kommer cloudflare att leta reda på alla DNS-information som den behöver. När det är klart så kommer cloudflare ge dig några nameserver-addresser.

3. Kopiera nameserver-adresserna och gå till den tjänst som tillhandahåller ditt domännamn. Alltså inte hostingtjänsten (om det inte är så att hostingtjänsten även tillhandahåller domännamnen). Någonstans hos tjänsten som tillhandahåller domännamn hittar du var du kan lägga till och ta bort namnserver-adresser. Klistra in de adresser som cloudflare givit dig innan. Om det finns tre adresser redan ifyllda och du bara har två adresser fårn cloudflare så ta bort den tredje adressen.

4. Så, nu är det bara att vänta typ 24 timmar å så ska allt vara klart.