How to – MEAN-app

Starta express-servern
1. Skapa en mapp med app-namnet.

2. I mappen skriv npm init, eller något sådant för att automatiskt generera en package-file.

3. Skapa en server.js-fil, eller app.js.
– Importera de moduler som du behöver: http, express, path, fs.
– routra de filer du vill servera.
– importera databasen

4. Öppna upp mongod, och dess shell mongo.
Skapa en databas med kommandot:
use namnPåDatabas
lägg till innehåll med kommandot:
db.usercollection.insert({“username” : “pelle88”, “name” : “pelle”})
läs i databasen genom kommandot.
db.usercollection.find().pretty();

5. Skapa index.jade
– Lägg till text.
– För att koppla filen till databasen behöver man typ något slags each-statement eller något liknande.

6. Starta servern å beskåda verket.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s