Hur man lägger till fler css-filer i en WordPress Child Theme

Du vill alltså lägga till flera css-filer i din wordpress child theme.


add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'theme_enqueue_styles' );
function theme_enqueue_styles() {
        wp_enqueue_style( 'parent-style', get_template_directory_uri() . '/style.css' ); //Detta är css-filen i ditt parent-theme.
        wp_enqueue_style( 'hittaPaEttNamn', get_stylesheet_directory_uri() . '/css/animations.css' );/*Där det står hittaPaEttNamn kan du själv skriva in ett namn på css-filen. Glöm inte att det ska vara get_stylesheet och inte template. Detta är för att filen finns i child-temat.*/
}

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s