Problem med subdomän och Cloudflare

Om du har en domän och en subdomän och domänen är kopplad till Cloudflare så kommer subdomänen att sluta att fungera. För att lösa det så måste du lägga till subdomänen i cloudflare. Gör så här.

1. Logga in på cloudflare å klicka på huvuddomänen.

2. Klicka på ikonen för DNS.

3. Nu har du två alternativ för att koppla subdomännamnet.
a. Välj CNAME i listan till vänster. Där lägger du till subdomännamnet.
b. Lägg till A i listan till vänster, sedan subdomännamnet, å sedan IP-adressen. IP-adressen kan du hitta längre ner på sidan. Där huvuddomännamnet presenteras med tillhörande IP-adress.

Så var det klart. Här hittar du Cloudflares guide.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s