HTML5

I html5 har ett flertal saker förenklats.

Exempel:
attributet type behövs inte längre. Här är ett exempel på skillnader.

Här är med html5.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Page Title</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <script src="script.js"></script>
</head>
<body>
... <!-- The rest is content -->
</body>
</html>

Här är tidigare html.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html lang="en">
 <head>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html" charset="utf-8">
  <title>title</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
  <script type="text/javascript" src="script.js"></script>
 </head>
<body>
...
</body>
</html>

TYPE behövs inte längre, varken när man länkar script eller css.

DOCTYPE
Doctype är bra att skriva ut eftersom en modern webbläsare har flera olika rendering-engines beroende på html-versionen, så att tydligt deklarera vilken version som används kan underlätta arbetet för webb-läsaren.

meta charset=”utf-8
Innebär en säkerhetsrisk om den inte skrivs ut. Om det inte skrivs ut kan Explorer tolka det som att sidan är skriven i utf-7, vilket gör att harmlös användar-input blir html-injektioner. charset ska deklareras inom de första 500-byten. Här kan du läsa mer om riskerna.

Här är en bra bild som beskriver de nya html5-taggarna.
position av html5-taggar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s