Bootstrap-klasser att känna till

Vissa klasser för bootstrap måste man helt enkelt memorera för att skynda på arbetet. Här är några.

Bilder

<img src="bild.jpg" class="img-responsive">

Det är inte mer komplicerat än att bilden blir responsiv. För mer info om klassen se bootstraps dokumentation.

Centrera bild

Om du vill centera bilden så använd .center-block iställer för .text-center.

Text

Om du vill positionerna texten så anväd dessa klasser.

<p class="text-left">Left aligned text.</p>
<p class="text-center">Center aligned text.</p>
<p class="text-right">Right aligned text.</p>
<p class="text-justify">Justified text.</p>
<p class="text-nowrap">No wrap text.</p>

Om du vill göra en viss text med stora bokstäver eller bara små använd följande klasser.

<p class="text-lowercase">Lowercased text.</p>
<p class="text-uppercase">Uppercased text.</p>
<p class="text-capitalize">Capitalized text.</p>
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s