The Document Object Model (DOM)

DOM är en model över hur olika objekt i ett dokument förhåller sig till varandra.

Varje objekt är en node. Här är ett exempel

<p>Här är text</p>

Den här koden består av två noder. Ett element (p) och en text-node (Här är text). Text-noden anses vara child-node i förhållande till (p) eftersom den är nested inom p.

<p>Här är <strong>text</strong></p>

I denna kod har p fått ett till child, nämligen (strong). Strong har i sin tur fått ett barn “text”.

Sen finns det attribute-node. Som till exempel:

<p ALIGN="right">Här är <strong>text</strong></p>

ALIGN är här ett tredje exempel på en node.
De tre vanligaste noderna är alltså element-node, text-note och attribute-node, även whitespace mellan taggar är text-noder. Kan vara bra att känna till.

Så hela html-dokumentet kan förstås som ett träd.

Att förstå hur dessa noder hänger ihop är viktigt för att kunna manipulera dem, något som oftast görs med hjälp av JavaScript.

För mer om detta. Länk.
En bra video som förklarar DOM.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s