Lägga till Favicon i WordPress

Favicon är den lilla ikonen bredvid titeln på hemsidan. För att lägga till en sådan ikon i WordPress gör du bara följande.

Först skapar du en ikon. Om du vill omvandla den till .ico så kan du göra det via den här hemsidan. Sedan laddar du upp ikonen i root-mappen på din wordpressinstallation. Alltså under /wp-content/. Därefter lägger du till följande kod i din header.php.<link rel="icon" href="<?php bloginfo('siteurl'); ?>/favicon.ico" type="image/x-icon" />
<link rel="shortcut icon" href="<?php bloginfo('siteurl'); ?>/favicon.ico" type="image/x-icon" />

</head> <!--Här slutar din head -->

Sådär, då var det klart.

Google Fonts i WordPress

För att google fonts ska funka väl i wordpress så måste du lägga till den som en funktion i din functions.php-fil.

Gå in i google fonts, leta reda på den du vill ha. Ta adressen som du ska använda i länk-taggen. Å klistra in länken här istället.


<?php
function load_fonts() {
      wp_register_style('et-googleFonts', 'http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,700italic,400,700,300');
      wp_enqueue_style( 'et-googleFonts');
    }
  add_action('wp_print_styles', 'load_fonts');
?>

Lägg in adressen där adressen är.
Sen får du lägga till fonten som font-family i din css.

Ta bort wordpress admin-bar

Om man är inloggad på wordpress samtidigt som man besöker antingen sin egen sida eller någon annan wordpress-sida så finns det en admin-bar längst upp på sidan. Den är ful å onödig. För att ta bort den lägg in följande kod i functions.php.


<?php
add_action('get_header', 'remove_admin_login_header');
function remove_admin_login_header() {
	remove_action('wp_head', '_admin_bar_bump_cb');
}
?>

Screen-reader friendly

Samling av info som gäller hur man gör en hemsida screen-reader friendly. För att alla ska kunna ta del av din hemsida.

IMG

Bilder.

<img src="bild.jpg" alt="Bild på katt"> 

Kom ihåg att alltid skriva ut alt eftersom det är viktigt för synskadade. Synskadades hjälpmedel läser upp vad som står i alt-attributet.

Bootstrap-klasser att känna till

Vissa klasser för bootstrap måste man helt enkelt memorera för att skynda på arbetet. Här är några.

Bilder

<img src="bild.jpg" class="img-responsive">

Det är inte mer komplicerat än att bilden blir responsiv. För mer info om klassen se bootstraps dokumentation.

Centrera bild

Om du vill centera bilden så använd .center-block iställer för .text-center.

Text

Om du vill positionerna texten så anväd dessa klasser.

<p class="text-left">Left aligned text.</p>
<p class="text-center">Center aligned text.</p>
<p class="text-right">Right aligned text.</p>
<p class="text-justify">Justified text.</p>
<p class="text-nowrap">No wrap text.</p>

Om du vill göra en viss text med stora bokstäver eller bara små använd följande klasser.

<p class="text-lowercase">Lowercased text.</p>
<p class="text-uppercase">Uppercased text.</p>
<p class="text-capitalize">Capitalized text.</p>