Bra bashkommandon

Allmänt
win; stoppar tidigare commando
# – betyder kommentar

Söka

Söka igenom filer efter specifikt ord. -R betyder att den söker rekursivt, alltså går igenom undermappar.

grep -R [ord] /Users/davocomp/mapp

Exempel: grep -R hejsan /Users/davocomp/mapp

Ett annat sätt att söka är att använda find.
find ~/dinMapp -iname “*ord*”
Detta gör att du söker i mappen dinMapp, -iname gör att du söker stora och små bokstäver. * är en wildcard innan och efter sökningsordet.

Öppna application
på mac är det:
open -a namnpåapplication

Stänga applicationer
osascript -e ‘quit app “APPLICATIONNAME”‘
Exempel: osascript -e ‘quit app “Calendar”‘

Ett annat är att hitta applicationens PID å sen stänga genom det.
det kan göras genom kommandot
pgrep Safari
eller ps -ax | grep Safari
sedan kill 467
eller tillsammans:
kill `pgrep 456`
ett annat sätt är att köra följande kombination
pgrep Skype | xargs kill

TOP
För att visa vilka processorer som är aktiva så kan man använda top.
För att se vilka processer som kostar mest så använd:
top -o cpu

Kopiera
cp namnpafil namnpakopieradfil
cp /plats/fran/var/filen/Finns.tx /till/plats/du/vill/kopiera

Ta bort
rm namnpåfil
rmdir namnpåmapp

Lista filer
ls
la
ls -S För att sortera efter size.

Ladda ner
curl är ett bra sätt att ladda ner sidor
curl http://www.dn.se
om du sedan vill spara hela html-dokumentet i en fil så gör du
curl http://www.dn.se >> namnpåfil
om du vill söka igenom filen och bara spara de rader som berör något specifik så kan du använda:
curl http://www.dn.se | egrep sökning >> output
För att ta bort alla filer och mappar som finns i en mapp använd följande kommando med stor försiktighet. Det krävs sudo för att köra det. Och om du använder det fel, å tar bort hela filsystemet så är datorn körd.
rm -rf namnpåmapp

Skapa ett helt directory tree med ett kommando
Extremt användbart.
mkdir -p public/{js,css} data views/{controller,views}
Detta kommando kommer alltså skapa ett träd som ser ut som följande

public|
———js|
———css|
data|
view|
——-controller
——-views

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s