Om datamaskinen

Algoritmer finns överallt. Allt från matlagning, till sophämtning, till byråkrati. Vi kan ta exemplet byråkrati. Algoritmen som styr den byråkratiska processen är för det mesta skriven i olika protokoll, guidelines, regler och lagar. Men implementeringen av algoritmen utförs av människor. Det enda som egentligen skiljer en dator och en byråkrati åt är strömmen, elen. Datorn drivs av elektricitet, medan byråkratin drivs av människor.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s