Vi/vim-kommandon

Bra vi/vim-kommandon att använda. Här finns ett cheatsheet.

För att komma in i kommandoläge:

ESC + :

För att komma in i insertläge:

i

Kommandon:

w – spara

wq – spara och avsluta

q! – spara inte

Flytta pekare

h – vänster

l – höger

j – upp

k – ner

längst ner i filen – G

längst upp i filen – gg

A – flyttar markören till sista karaktären i en rad.

I – flyttar markören till första karaktären i en rad.

Ta bort

x – ta bort enskild tecken

dd – tar bort en hel rad

dG – tar bort allt nedanför markören.

Redigera text

o – ny rad

Fixa indentering

Detta är just nu mitt favoritkommando. Tänk dig att indenteringen är helt knasig och felaktig, istället för att för hand gå igenom å fixa det så kan du göra följande.

Först ställ markören längst upp på dokumentet (gg). Därefter skriv =G
Då fixas indenteringen automatiskt.

Söka

Sätt 1

I kommandoläge:

/dinsökning

Klicka sedan på n för att se nästa sökresultat, och N (stor bokstav) för att se föregående sökresultat.

Sätt 2

I kommandoläge placera markören på det ord du vill söka efter. Klicka sedan på *, och du transporteras automatiskt till nästa tillfälle där det ordet använts.

Kopiera

För att kopiera inom VIM.

1. Gå in i kommandoläga.

2. Placera markören där du vill började kopiera.

3. Klicka v och markera området som du vill kopiera.

4. Klicka y för att kopiera och d för att klippa ut.

5. Klicka p för att klista in.

För att kopiera utanför vim.

1. Markera texten du vill kopiera.

2. Klicka +y

3. Gå till de dokument där du vill klistra in och kör Crl+p.

Split window

Ibland kan det vara effektivt att ha två dokument uppe i samma fönster. Om man till exempel redigerar en css och html-dokument samtidigt.

För att öppna ett nytt dokument
:split filename
Till exempel:
:split css/style.css

För att göra så att fönstrena blir 50% vardera. Använd kommandot:
ctr-w och snabbt däreftet =
alltså ctr-w =

För att gå mellan fönster används kommandot
ctr-w

Här är en bra guide för split window kommandon.

Advertisements