Hur man gör en child-theme i wordpress

I den här guiden ska vi se hur man gör ett child-tema i wordpress. I denna guide utgår vi ifrån att parent-temat heter Fashionistas.

1. Ladda ner och aktivera det tema som du vill ska utgöra parent-temat för ditt child-tema.

2. Skapa en mapp på servern där sidan ligger. Mappen skall ligga under /wp-content/themes. Namnge mappen något i stil med fashionistas-child, så att du minns vilket tema ditt child-tema är baserat på.

3. Kopiera parent-temats style.css-fil. Den ligger i wp-content/themes/namn-på-parent-tema/style.css.

  • Om du har loggat in på din webbserver via ftp så kan du kopiera ner style.css med ftp-kommandot:
    get style.css

    Filen style.css kommer då att sparas i mappen du befinner dig i på den lokala datorn.

Öppna filen style.css. Det kommer då att se ut ungefär så här:

/*Theme Name: Fashionistas

ChildTheme URI: http://athemes.com/theme/fashionista

Author: aThemes

Author URI: http://athemes.com

*/

4. Ändra namnet på temat. Lägg till texten Template: fashionistas.

5. Gå därefter till mappen /wp-content/themes/parent-tema-namn-child som du nyss skapade. Skriv in ftp-kommandot:

put style.css

6. Skapa filen functions.php och lägg in följande text:

<?php
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'theme_enqueue_styles' );
function theme_enqueue_styles() {
    wp_enqueue_style( 'parent-style', get_template_directory_uri() . '/style.css' );

}
?>

Om du har fler än ett .css-fil så läs mer här.

7. Gå in i dashboarden till din hemsida och gå till teman, och klicka sedan på aktivera tema.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s