JQuery på lokal dator

JQuery är, som jag förstått det, ett javascripsbibliotek. För att en hemsida ska kunna använda sig av biblioteket måste det laddas ner. Ett sätt är att ladda ner det till datorn eller till servern. Det andra sättet är att låta biblioteket laddas ner från google.

Att låta biblioteket laddas ner från google medför flera fördelar, här är de två främsta:

1. Eftersom google har ett nätverk av servrar runt om i hela världen så kommer nedladdningen av biblioteket sannolikt gå fortare om det sker via dom, istället för min server. Om en chilenare vill gå in på min hemsida måste de ladda ner biblioteket från min server i Sverige, men om jag använt mig av googles hosting så skulle de ladda ner informationen från en server som antagligen står närmare Chile.

2. Den andra fördelen har å göra med caching. Sidbesökaren har kanske redan cachat biblioteket vid besök av en annan sida. I så fall behöver hen inte ens ladda ner biblioteket, vilket gör att sidan laddas ännu snabbare.

I html-koden skall ordningen vara följande: först länk till CSS, sedan http-länk till jQuery-biblioteket, och därefter länk till det lokala scriptet. Biblioteket måste först hämtas innan det lokala scriptet kan förstås. Om det är motsatta så kommer inte skriptet känna till funktionerna.

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>

<script src="script.js" type="text/javascript"></script>

Bra bashkommandon

Allmänt
win; stoppar tidigare commando
# – betyder kommentar

Söka

Söka igenom filer efter specifikt ord. -R betyder att den söker rekursivt, alltså går igenom undermappar.

grep -R [ord] /Users/davocomp/mapp

Exempel: grep -R hejsan /Users/davocomp/mapp

Ett annat sätt att söka är att använda find.
find ~/dinMapp -iname “*ord*”
Detta gör att du söker i mappen dinMapp, -iname gör att du söker stora och små bokstäver. * är en wildcard innan och efter sökningsordet.

Öppna application
på mac är det:
open -a namnpåapplication

Stänga applicationer
osascript -e ‘quit app “APPLICATIONNAME”‘
Exempel: osascript -e ‘quit app “Calendar”‘

Ett annat är att hitta applicationens PID å sen stänga genom det.
det kan göras genom kommandot
pgrep Safari
eller ps -ax | grep Safari
sedan kill 467
eller tillsammans:
kill `pgrep 456`
ett annat sätt är att köra följande kombination
pgrep Skype | xargs kill

TOP
För att visa vilka processorer som är aktiva så kan man använda top.
För att se vilka processer som kostar mest så använd:
top -o cpu

Kopiera
cp namnpafil namnpakopieradfil
cp /plats/fran/var/filen/Finns.tx /till/plats/du/vill/kopiera

Ta bort
rm namnpåfil
rmdir namnpåmapp

Lista filer
ls
la
ls -S För att sortera efter size.

Ladda ner
curl är ett bra sätt att ladda ner sidor
curl http://www.dn.se
om du sedan vill spara hela html-dokumentet i en fil så gör du
curl http://www.dn.se >> namnpåfil
om du vill söka igenom filen och bara spara de rader som berör något specifik så kan du använda:
curl http://www.dn.se | egrep sökning >> output
För att ta bort alla filer och mappar som finns i en mapp använd följande kommando med stor försiktighet. Det krävs sudo för att köra det. Och om du använder det fel, å tar bort hela filsystemet så är datorn körd.
rm -rf namnpåmapp

Skapa ett helt directory tree med ett kommando
Extremt användbart.
mkdir -p public/{js,css} data views/{controller,views}
Detta kommando kommer alltså skapa ett träd som ser ut som följande

public|
———js|
———css|
data|
view|
——-controller
——-views

Ta bort funktion i child-theme

1. CSS

Ett sätt. Antagligen det vanligaste är helt enkelt att gå in i style.css och skriva ut, som exempel:

.author.vcard {

display: none;

}

Vilken kod som skall ändras hittas enklast genom att använda firefox-tillägget firebug som hittar css-taggarna hos olika element på hemsidor.

Negativa: Skripten körs fortfarande. Så hemsidan går inte nödvändigtvis snabbare, bara för att man tar bort CSS.

2. Importera filen och sedan ändra den.
Negativa: Man får inte tillgång till tema-uppdateringarna.

3. Skriva ut funktioner i functiones.php. Här finns en bra förklaring. Filter å sånt.
Fördel: DÅ kan man uppdatera temat utan att behöva göra om ändringarna.

Udda kommunikationsmedel

Trummor. Trummor har i vissa delar av Afrika och Asien används som kommunikationsmedel. Informationen har då skickats binärt. Trumman var skapad så att två distinkt olika ljud kunde skapas. Datorer är alltså inte den första sofistikerade kommunikationsmedlet att använda sig av binär. Den binärt baserade kommunikationen fungerade även inom ett nätverk. By till by skickade meddelande, och informationen kunde röra sig i en hastighet av 100 miles i timmen.

Duvor

Flaggor

Horn

Eld

Rök

Flashing mirrors