Medvetande

Det som sägs skilja människa och maskin är människans medvetande. Vi medvetna om vår egen existens. Men är verkligen medvetande 1 och 0, av och på. Antingen så är man medveten, eller så är man det inte. Kan det istället finnas flera olika grader av medvetande. För mer på detta tema se artikeln: Are We Really Conscious? och Being There: Heidegger on Why Our Presense Matters

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s