Spel-idé

Göra ett spel som bygger på visuell inlärning. Det är uppbyggt som ett quiz. För varje konstverk ska spelaren identifiera konstnären. Poängen med spelet ska inte vara att man memorerar alla konstnärens konstverk, utan att man istället lär sig varje konstnärs stil, vilket gör att man i framtiden ska kunna känna igen konstverk från en konstnär som man inte tidigare sett. Man får alltså en känsla för verket, en intuition.

Uppbyggnad. Kanske går man snabbt igenom 30 verk av en konstnär. Klick, klick, klick. Hastigt, inte för att tydligt analysera verken, utan för att få en känsla för stilen och de gemensamma dragen i konstverken. Sedan gör man så med 5 konstnärer, med säg 30 verk vardera. Sedan får man göra ett test, där konstverk som inte tidigare visats presenteras, för att se om spelaren har lärt sig känna igen stilen.

Måste antagligen göra lite research i hur perceptionsinlärning egentligen går till. Krävs det någon analys av verken, penseldrag, färg, motiv, för att det ska enklare, eller räcker det med att bara titta, å få en känsla?

Om man vill göra det mycket bättre så ska man först gå igenom tavlorna där spelaren får se tavlorna i sin helhet. För att få en känsla för the overall stil och känsla, och kanske även motiv. Sen skulle man kunna göra ytterligare en nivå där spelaren endast får se en centimeter av varje verk, för att då snabbt lära känna penseldragen hos respektive konstnär. På så sätt kommer de i framtiden baserat på penseldragen kunna identifiera en visst konstnär.

Svårighetsgraderna kan vara hur många konstnärer av liknande stil som finns med i tävlingen. Jackson Pollock, Caravaggio och Carl Larson är det väldigt enkelt att lära sig skilja mellan. Men att skilja mellan Caravaggio och andra renässansmålare (eller säger man barockmålare?) kan vara svårare.

Inspirationskälla: Den här NYTimes-artikeln.

Advertisements